Home > Contact Us
+86 159 5864 3500
jackyao2009
No.132, Qishiao Village, Beicheng Street, Huangyan, Taizhou, Zhejiang, China
Request a Quote

We Wanna Hear From You

Product Name: 24cavity cap mould with hot runner